Ad #1319
Publish on 04-14-2017
Zobacz inne oferty MazuryAktywne.pl

Kontakt

Muzeum Mazurskie w Owczarni
Czynne całorocznie
+48 607 98 20 23
Tel: +48 89 752 20 23
www: owczarnia.com
Adres: Pożarki

Treść

Dom, w którym się mieści muzeum został wybudowany ok. 1850 r., dla czterech rodzin pracujących w majątku ziemskim. W 1996 r. umieszczono w nim zbiory poświęcone kulturze mazurskiej obejmującej okres od początku XIX w. do połowy XX wieku.

Mazurzy to ludność pochodząca z Mazowsza, która w XIV i XV w. osiedlała się państwie krzyżackim, a w XVI i XVII w. w księstwie pruskim. Poprzez brak kontaktu z kulturą polską wytworzyła swoją własną. Mazurzy od 1525 r. byli luteranami i ta religia wpływała na ich życie codzienne. W wyposażeniu domu i w strojach jest widoczna prostota i powaga luterańska. Obrazy są z napisami o treści religijnej, meble są utrzymane w ciemnej tonacji, a w stroju świątecznym dominują ciemne barwy. Narzędzia w gospodarstwie i sprzęty domowe do roku 1860 – 1870, są wykonane z drewna, gliny i metalu.

Po wejściu Mazur w skład cesarstwa niemieckiego następuje rozwój regionu. Związane jest to z zakończeniem uwłaszczenia chłopów, doprowadzeniem linii kolejowych, rozwojem sieci dróg, budownictwem murowanym na wsi i rozwojem szkolnictwa. Pod koniec XIX w. Mazury zatracają swoją odrębność kulturową. W wyposażeniu domów i gospodarstw spotykamy meble i sprzęty charakterystyczne dla regionów niemieckich. Te procesy unifikacyjne przerywa II wojna światowa i wkroczenie wojsk radzieckich na teren Prus Wschodnich.

W muzeum można zobaczyć wnętrza mieszkalne dla typowych domów na Mazurach. W pierwszym pomieszczeniu jest odtworzona izba z I poł. XIX w., z meblami i narzędziami pracy z okolic. W następnych pomieszczeniach zaprezentowano sypialnię z II poł. XIX w. i z okresu międzywojennego. Centralne miejsce w budynku zajmuje szeroki komin czyli czarna kuchnia, typowe pomieszczenie dla poł. XIX w., gdzie gotowano proste posiłki, pieczono chleb i wędzono mięso. Obok znajduje się kuchnia z wyposażeniem okresu międzywojennego. Zwiedzanie kończy pokój gościnny z portretami królów pruskich, koronowanych na cesarzy niemieckich i typowymi meblami dla okresu 1871- 1918.

Mapa

Pożarki 2, 11-400 Pożarki, Polska

Zobacz też

Do zwiedzenia / Muzea
04-14-2017

Dom, w którym się mieści muzeum został wybudowany ok. 1850 r., dla czterech rodzin pracujących w maj[...]